Praktijkhuis De Clerck

Praktijk voor gezondheid en innerlijke groei - Sint-Niklaas

Wat is BDCS?
Cranium betekend hoofd en sacrum stuit. In ons lichaam hebben we verschillende circulatiesystemen. Een vaatstelsel met het hart als pomp, het ademhalingsstelsel met de longen en het cranio sacrale systeem met de hersenen als pomp. Het hersenvocht circuleert vanaf het hoofd tot aan de stuit door de hersenen en de wervelkolom. De circulatie veroorzaakt een beweging die in het gehele lichaam voelbaar is en wordt doorgegeven aan alle organen en weefsels. Het is te vergelijken met een steentje dat in je in het water gooit, waarna er kringen zichtbaar worden die zich naar buiten bewegen. Het cranio sacraal systeem zorgt dat de cellen niet verstarren maar continu ververst worden. Normaal wijken cellen voor nieuwe cellen die hun plaats dan innemen. Verstarde cellen worden daardoor afgestoten in plaats van de oude, die langzaam sterven en tot de verbinding overgaan. Een continu verversing van de hersenvloeistof waardoor de afvalstoffen uit het centrale zenuwenstelsel kunnen worden afgevoerd. Een prachtige verfrissingsysteem voor de cellen. Ook een manier om vanuit het lichaam helende krachten op gang te brengen. Alle informatie vanuit het Universum wordt in ons fysiek lichaam door vloeistof vervoerd naar elke cel. Als ergens in het lichaam een onderdeel niet meebeweegt met de grote golfslag, ontstaat er een wrijving en dysbalans.

Hoe werken we met Cranio Sacraal?
Het Cranio Sacraal systeem in het lichaam wordt aangeraakt door de handen met een maximaal 5 gram druk zachtjes dus, want de zachtheid is de ware kracht. De beweging kan door gevoelige mensen op het lichaam door de kleren gevoeld worden. Daarom is het veilig en blijvend mits er goed geluisterd wordt naar het lichaam. Het CS systeem is in staat zichzelf door een blokkade heen te duwen. Een lichaamseigen methodiek die nooit tegen het eigen lichaam zal werken.

Waarom Cranio Sacraal?
Gezondheid verbeterend, bij onbegrepen blijvend resultaat, lichaamseigen, zachtmoedig, makkelijk toegankelijk.

Biodynamische craniosacraal