Praktijkhuis De Clerck

Praktijk voor gezondheid en innerlijke groei - Sint-Niklaas

Voetreflex is een 5000 jaar oud, in Egypte werd er ook aan de voeten al gemasseerd, dit kan je terug vinden in graftombes, daar zie je een geneesheer die met voeten bezig is als afbeelding. Ook zijn er in de Bijbelpassages te vinden over de tradities die met voeten te maken hebben bv: voetwassing. Eerst was er een ontwikkeling van zonetherorie in de 20ste eeuw door dr. William .Dr. William Fitzer deelde het lichaam in zones op, door druk uit te oefen op een bepaald lichaamsdeel had hij geleerd te voorspellen welke andere lichaamsdelen daardoor beïnvloed werden, en daardoor had hij de eerste grote stap in de ontwikkeling van de zonetherapie gezet. De zone theorie kreeg daarna grote bekendheid door dr. Edwin Bouwers. Hij werkte samen met dr. William en vond een unieke en verrassende methode om mede artsen te overtuigen van de deugdelijkheid v.d. zonetheorie, In begin v.d. jaren 1930 was de tijd rijp om de zonetherapie te verbeteren en tot Voetreflexologie over te gaan, één van de therapeutische assistente EUNICE had de methode v.d. zonetherapie toegepast, maar moet het gevoel gekregen hebben , dat in het bijzonder de voeten als aangrijpingspunt voor de theorie op grond van hun gevoeligheid. Zij bracht de voeten in kaart volgens de relatie tot de zones en hun uitwerking op de rest van het lichaam. Ze had zoveel succes dat haar naam bekendheid kreeg. Ze schreef haar eerste boek in 1938 en wordt inmiddels als grondlegster van Voetreflexologie erkend.