Praktijkhuis De Clerck

Praktijk voor gezondheid en innerlijke groei - Sint-Niklaas

“Opstellingen” vindt zijn oorsprong bij Bert Hellinger, die eind jaren 80 het familiesysteem ontwikkelde. Dit fenomeen heeft zich de afgelopen 30 jaar over de hele wereld verspreid.

Voor de meeste mensen die nog nooit over opstellingen gehoord hebben is het bijzonder lastig zich hier iets bij voor te stellen. Wil je begrijpen wat het is en wat het doet, dan zeggen wij direct: “kom dit ervaren”. Want soms kunnen woorden dit niet duidelijk maken en komt het aan op voelen/ervaren.

Het onbewuste

Het onbewuste wordt duidelijk onderschat en de ratio (bewuste) wordt overschat. Wij denken (ratio) dat wij heel bewust bezig zijn, maar het blijkt dat ons gedrag 90% onbewust is en maar 10% bewust. Een goede metafoor is een ijsberg in het water. Wat we kunnen zien is 10% ijsberg, de 90% ijsberg onder het water zien we niet. Wat we niet zien, daar zijn we ons niet van bewust. Het bewuste is dus beperkt.
De link naar opstellingen hierbij is, dat als een cliënt een vraag heeft, het onbewuste beeld van deze vraag door de opstelling zichtbaar wordt om te zien waar het om gaat. Er komt meer informatie naar boven. Wat opvallend is dat het onbewuste beeld wat in een opstelling zichtbaar wordt, heel herkenbaar is voor de cliënt. “Het klopt” zeggen ze vaak.

Systemisch werk

Bert Hellinger liet, eind jaren 80, mensen zonder enige instructie in het veld stappen en vroeg ze alleen te voelen. Het bleek dat deze mensen toegang hadden tot informatie waar ze geen voorkennis van hadden. Met systemisch werk gaat het niet om het communicatieniveau, maar om de onderliggende dynamiek, op zielsniveau. Bert Hellinger noemt dit “de bewegingen van de ziel”. Hierbij is communicatie ontoereikend. Het probleem dient op zielsniveau uitgewerkt te worden.
Het systeem waar we het over hebben kan je familie zijn of de organisatie waar je werkt. Ieder systeem kent een systemische ordening. Dus in iedere familie of organisatie is een systemische ordening aanwezig, bewust of onbewust. Worden deze ordeningsprincipes verstoord, dan ontstaan verstrikkingen in de vorm van een familietragedie. Als een familie opgesteld wordt met een tragedie, dan wordt vaak de verstoring in de systemische ordening zichtbaar en biedt een mogelijkheid voor een opening om zo als dat dan genoemd wordt “de liefde weer te laten stromen”. De verstoring van de ordeningsprincipes ontstaat vaak uit onwetendheid, met de beste bedoelingen of men is zich er niet bewust van. Hieronder een verkorte weergave van de systemische ordening.

  • Ieder in het systeem heeft het recht om erbij te horen, zowel levend als dood. Ieder in het systeem heeft recht op een eigen plek; niemand kan uitgesloten worden.
  • Er is een balans tussen geven en nemen. Ieder in de familie heeft zijn/haar bijdrage aan het geheel en dient erkent en geëerd te worden. De familie wordt bij elkaar gehouden, hier zit de balans tussen geven en nemen. Daar naast zien we dat de ouders geven aan hun kinderen zoals ze zijn. De kinderen moeten nemen van hun ouders zoals zij zijn. De kinderen worden later volwassen en kunnen op die manier weer de balans in evenwicht brengen door te geven aan hun kinderen.
  • Er is een sociale orde. Personen die eerder een plek hadden in de familie hebben voorrang op degenen die later kwamen. Zij blijven die plek behouden ook al zijn zij overleden.

De opstelling; de methodiek

De vraag die iemand wil inbrengen kan veelzijdig zijn. Denk aan vragen m.b.t. familie, organisatie, gezondheid en ziekte, grenzen stellen, relatie, depressiviteit, beslissing nemen, gevoelens van angst of verdriet of schuld, scheiding en nog veel meer.

Een opstelling kan op verschillende wijze gedaan worden. Het is aan de begeleider hier een keuze in te maken.

  • Een opstelling in de groep; met levende representanten
  • Een opstelling met vloerankers; de vloeranker representeert een persoon in de opstelling, op het vloeranker kun je gaan staan om in te voelen
  • Een opstelling met papiertjes of poppetjes of voorwerpen op de tafel; de papiertjes/poppetjes/voorwerpen representeren ieder een persoon die met de vraag betrekking heeft

Als iemand een vraag heeft vindt er een voorgesprek plaats, daarin gaan de begeleider en de cliënt samen uitzoeken wie/wat opgesteld gaat worden. Het is daarbij belangrijk dat alleen de feiten uit de familie van herkomst verteld wordt.
Als de begeleider en cliënt overeen komen wie zij in de opstelling willen plaatsen, kunnen de representanten gevraagd worden. De cliënt vraagt dan aan de mensen die aan de workshop deelnemen bijvoorbeeld “wil jij representant voor mijn moeder zijn?”. Als je gevraagd wordt, heb je de vrijheid om te weigeren. Een reden zou kunnen zijn, dat je een bekende/familie van de cliënt bent. Dit wordt in de regel ook afgeraden. Een reden zou ook kunnen zijn dat je herkenning hebt met de vraag binnen jouw eigen persoonlijk proces en te betrokken bent daarbij. Als je weigert hoef je geen uitleg te geven, het is oké.
De representanten gaan staan en stoelen worden achteruit gezet, zodat voldoende ruimte, “het veld” genaamd, ontstaat voor het opstellen. De cliënt gaat achter de representant staan met de handen op de schouder van de representant en beiden sluiten de ogen voor een moment of langer om zich te concentreren en aandachtig te voelen. De cliënt leidt de representant met de handen op zijn schouder zonder woorden/aanspreken naar een plaats in het veld. Daarbij volgt de cliënt zijn innerlijke waarneming. De andere representanten worden opgesteld op dezelfde wijze. Dit alles gebeurt in stilte en tijd krijgt een andere dimensie. De cliënt neemt plaats waar hij/zij duidelijk zicht heeft op de opstelling, op gepaste afstand.
De begeleider vraagt de representanten naar hun waarneming en wat ze voelen als representant. Dit doen ze kort. Door hun waarneming en wat ze voelen en eventueel beweging die ze willen maken wordt de verstrikking zichtbaar, zelfs voelbaar. Het kan zijn dat er extra representanten worden opgesteld. Gaandeweg worden de verstrikkingen duidelijk en vertrouwd de begeleider het wetende veld naar wat zich laat zien. Hierbij kunnen zinnen worden gebruikt, ook wel “helende zinnen” genoemd. De begeleider vraagt aan de representant of de cliënt deze zinnen na te zeggen. Het gaat erom dat als de persoon de zin hardop zegt, dit klopt voor zijn/haar gevoel. Deze zinnen brengen de verstrikkingen naar de oppervlakte en worden met deze zinnen naar oplossingen gezocht.
In de loop van de opstelling besluit de begeleider dat de cliënt de plek van zichzelf inneemt in de opstelling. Het doel hiervan is dat de cliënt het laatste deel van de opstelling meemaakt waarin de oplossing ligt en dit doormaakt met de helende zinnen en andere rituelen. De opstelling eindigt als de cliënt opluchting, ruimte of inzicht ervaart. Als het laatste helende beeld zichtbaar is, wordt daar de tijd voor genomen dat de cliënt deze kan innemen, binnen kan laten komen. Na de opstelling zondert de cliënt zich af, in stilte, om de transformatie die heeft plaats gevonden in te laten werken.
Gedurende de opstelling kunnen rituelen plaats vinden, zoals buigen of terug geven van lasten. Als je een opstelling meemaakt zal je duidelijk worden wat dit inhoudt.
Een opstelling kan ook in stilte (zonder woorden) gebeuren, waarbij de representanten de bewegingen volgen die het veld aangeeft. Dit gebeurt met langzame bewegingen, in stilte, in een tijdloze dimensie.
Na de opstelling ontslaat de cliënt iedere representant respectvol voor zijn “representant zijn” en mag nu weer zichzelf zijn. Cliënt zegt “jij bent weer …. (eigen naam)” Hierbij neemt de deelnemer een flinke stap en stapt letterlijk eruit. De deelnemers mogen zich lekker uitschudden en een glas water drinken. Een pauze volgt.
Voor de cliënt is het van belang na de opstelling het laatste beeld naar binnen te laten komen en dit te koesteren. Ook een week, weken of maanden later dit bij zich te houden en niet met anderen dit inhoudelijk te delen. Een opstelling heeft tijd nodig om in je leven te integreren. Wat gebeurd is kan niet onder woorden worden gebracht. Ook is het niet handig met betrokken familie daar over te praten of de vinger te wijzen. De opstelling zou te niet worden gedaan door de ratio en dat is jammer, want je hebt een mooi inzicht mogen krijgen.
Waarom representant zijn? Als representant in een opstelling staan leer je ongelooflijk veel. Je leert waarnemen en te voelen en deze te verwoorden. Het kan je ook raken door als representant moeder te zijn die haar verlies van haar kinderen niet te boven is gekomen en veel verdriet voelt. Als representant zet je ook je eigen oordelen opzij en kun je als representant zijn waarnemen wat niet bij jou hoort. Hier leer je veel van en is boeiend. Het is ook niet toevallig dat je gekozen wordt als representant, want dit draagt ook bij in jouw persoonlijk groeiproces.

Wat brengt een opstelling je?

Een opstelling brengt op een snelle wijze de kern van je vraag of thema naar boven. Door het voelen en ervaren wat er is, door bewegingen in het veld, wordt zichtbaar en voelbaar waar het nu echt om gaat. Een opstelling geeft je inzichten en ik zie na de opstelling ook een krachtig mens staan en dat is mooi om te ervaren.

Tot slot

Je kunt nog zo veel lezen als je wilt, het echte leren en begrijpen gebeurt als je staat in een opstelling.
Bij een individuele sessie werken we met stoelen/ sjablonen/ kussens.
Wellicht heb je vragen of wil je hierover praten. Je kunt ons mailen en bellen. Wij horen graag van je.
Sabine De Clerck 0499 41 51 94
Seppo Piessens 0499 41 51 94

Innerlijk kind opstellingen

Voor , tijdens en na de geboorte krijg je al heel veel onbewust mee in je rugzak. Deze situaties spelen zich ONBEWUST ,ONZICHTBAAR door in je leven.

Als kind ben je kwetsbaar. Je neemt vaak als kind de schuld op jezelf. Van je opvoeders tot je omgeving. Pijn en verdriet dat je nu voelt werken door uit je kindertijd, uit je DNA ergernis tot vele generaties eerder. Om te overleven in situaties creëer je OVERLEVINGSTRATEGIEEN. Je zit conform in je overtuigen, je weet niet beter. Na zovele jaren weet je zelf niet meer hoe-wat en mag je oden, handelen, opnieuw creëren.

Je hebt een gezond kindsdeel: magische kind

Je hebt een gemaskerde kind: je overlevingsdeel

Je hebt je gekwetste kind: getraumatiseerde deel

Je “kinderlijke “overtuigingen kunnen ervoor zorgen dat er geen éénheid meer ontstaat tussen de drie delen. De balans is verdwenen.

Lees meer...

Het is een gelukzalig gevoel hoe het systeem beweegt...hoe mensen inzichten ontvangen en patronen doorbreken. Alles en wat gebeurt heeft zo zijn redenen, zelf een buren ruzie...wie droeg dit lot ook en aan wie ben jij dan loyaal. Het zelf ondervinden hoe het systeem werkt is een aanrader... eens je eenmaal dit meegedaan hebt... verander je je eigen leven, je eigen verantwoording...